VIJFENTWINTIG JAAR (1979-2004)
(foto)

TAFELTENNISCLUB  TTC SPORT LINE  TORHOUT

 

Het is precies of het nog van gisteren geleden is dat er op Don Bosco getafeltennist werd. Als we het  archief van de club doornemen zaten er enkele fervente Tafeltennisliefhebbers in 1979 rond de tafel in het zaaltje van het Oratorio op Don Bosco, om er een nieuwe club te stichten.  Daar werd Jef Van Oost verkozen tot allereerste voorzitter, Lode Andries werd secretaris, Oscar Vandecaveye schatbewaarder en Norbert Trio ondervoorzitter en enkele jeugdige spelers als bestuurslid.

In feite werd er in Torhout al eerder aan Tafeltenniscompetitie gedaan. Walter Bossuyt stichtte in 1976 samen met enkele jonge Tafeltennissers TTC Germinal Torhout. De eerste competitiewedstrijden gingen van start  in het seizoen 76 / 77 met als thuishaven de feestzaal van de Germinal in de Oostendestraat te Torhout. Na een jaar competitie was de zaal niet meer beschikbaar om er te trainen en competitie te spelen. Dan maar opzoek naar een andere locatie. In feestzaal Oude Posterij in de Zuidstraat kreeg de club een nieuw onderkomen. Het verblijf in de Zuidstraat was eveneens van korte duur en na een seizoen moest een andere zaal gezocht worden. De derde zaal in drie jaar. De bovenzaal van café De Karpel op de markt was  vrij en dan maar verhuist naar De Karpel. De spelers  verhuisden voor de tweede keer hun pingpong tafels dit keer naar de markt. Ideaal was het niet om er te spelen. De oude plankenvloer zorgde voor onaangename verrassingen. De cafébezoekers waren niet zo tuk op de sportende jongens. Als ze aan het spelen of trainer waren in de zaal boven het café, dienden de cafébezoekers een bierviltje op hun glas bier te leggen tegen het neervallend stof. In den beginne speelde de club met twee ploegen in competitie. Volgende spelers waren er van in den beginne bij:  Walter Bossuyt, Luc Bauwens, Marcel Winne, Charles Devos, Dirk Verhelst, Peter Verhelst, Geert Seynaeve, Wim Trio, Franky Degraeve,  Patriek Van Haerens, Filip Deparck  e.a.  In 1980 moest de club de Karpel verlaten en stonden ze op straat,  zonder lokaal. TTC Smashing kreeg een nieuw onderkomen op de parochie Don Bosco.

NIEUWE  TOEKOMST PERSPECTIEVEN

 

Eind 1979 werd een nieuwe Tafeltennisclub gesticht onder de benaming van TTC Smashing  Don Bosco en uiteindelijk een onderkomen gevonden in het Oratorio eveneens op Don Bosco. De eerste voorzitter was Jef Van Oost. Jeftje had zijn hart verbonden aan de biljartsport en na een paar jaar kwam Oswald Bossuyt Jef Van Oost aflossen. In het Oratorio kende de club er enkele jaren van stagnatie. De mogelijkheden waren er beperkt en in de koude wintermaanden, diende men rekening te houden met de warme luchtblazer die midden het zaal stond. De spelers waren tevreden. Ze hadden een vaste stek op Don Bosco waar ze konden spelen en trainen. Na enkele jaren kon de club overstappen naar de stedelijke sporthal, waar het stadsbestuur een tweede sporthal had gebouwd, de zogenaamde B-zaal. De nieuwe voorzitter Oswald Bossuyt  zette zich volledig in voor zijn club en onder zijn impulsen kon de het toenmalig TTC Smashing zijn vaste uren krijgen in deze nieuwe B-zaal . Van dan af kon de club volledig open bloeien. De jeugd kwam drummen om aan te sluiten om uiteindelijk met tien ploegen in competitie te spelen. Oswald Bossuyt, had het heel druk met zijn schepenambt en zag af van het voorzitterschap van de Tafeltennisclub om uiteindelijk president te worden van een andere sportvereniging. Bart Jaques werd de nieuwe en tevens de derde voorzitter. De resultaten van de club gingen met rasse schreden de hoogte in. Na Bart Jaques nam Stefaan Barbier plaats in de voorzitterszetel. Vol goede bedoelingen  poogde de eerder gematigde Stef de club wat af te remmen, maar dat ging niet zomaar. De club had de wind in de zeilen en deze was moeilijk in te tomen. Na een paar seizoenen ging de wind liggen. Toen kwam Norbert Trio aan het roer te staan en met vaste hand hield hij de trein op het goede spoor. Het is nog altijd Norbert die de teugels strak in de handen houd. Sinds de club in de stedelijke sporthal speelt is TTC  Sport Line reeds drie keer naar Superdivisie gepromoveerd.

 

TTC SPORT LINE

De club, die intussen de naam TTC SPORT LINE kreeg, zou nog willen uitbreiden, maar plaats voor meer den tien ploegen (twintig tafels) in de sporthal is helaas niet mogelijk. Alle ploegen spelen samen thuis en samen uit, zo kunnen we de huur van de sporthal wat drukken.  Naast de twee wekelijkse geleide trainingen in de sted. sporthal, zijn er voor de jeugdploegen wekelijks ook nog drie trainingen in de sporthal van de Sivi.  TTC Sport Line is intussen uitgegroeid tot een van de best gestructureerde Tafeltennisclubs van Vlaanderen.  En daar zijn we fier op.

Tijdens het kwarteeuw bestaan van de club waren kenden we heel wat personen die de club geliefd waren en de club nu nog steeds een warm hart toedragen. De huidige bestuursploeg  laat niets aan het toeval over om het jonge volkje in de best mogelijke omstandigheden hun geliefkoosd sport te laten beoefenen. Wie geen zin heeft om competitie te spelen, kan in de club nog altijd terecht om aan recreatietafeltennis te doen.

 

HET ZILVEREN JUBILEUM VAN TTC SPORT LINE

 

25 jaar TTC Sport Line. Zilver voor de Torhoutse Tafeltennisclub en dat moet gevierd worden. Tijdens het seizoen 2003 / 2004 zijn we zover.  Het bestuur heeft plannen om deze gelegenheid niet onopgemerkt te laten voorbijgaan en er een treffend en groot feest te maken. De spelers met familieleden, medewerkers, sponsors, supporters en al wie ze dicht aangetrokken voelt met de club krijgen de gelegenheid om mee te vieren bij het kwarteeuw feest. We zijn volop bezig het feestprogramma in elkaar te steken. We zijn nog volop bezig plannen te smeden. Nu kan ik verklappen dat de opening van de feestviering. Reeds op zaterdag 6 september 2003 starten we het eerste festiviteit.  Om 13,30 u start het Memorial Claude Werbrouck , een jonge speler die in zijn prille jeugd uit ons tafeltennismidden werd weggerukt. Alle leden, competitiespelers, recreanten, familieleden en vrienden, groot en klein om deel te nemen aan het groot clubkampioenschap.De inzet is de prachtige wisselbeker “Memorial Claude Werbrouck. Verder zijn er bij de recreanten en jonge spelers  verscheidene bekers te winnen. Om 19,30 u. heeft dan in feestzaal ’t Centrum ( gelegen achter de kerk) het feestmaal plaats. Daar zal de voorzitter in grote trekken het beleid voor de komende jaren uiteen zetten. Wie meer info wenst  kans steeds terecht bij interclubleider Wim Verhelst. Met deze Memorial wordt het 25 jarig bestaan in de verf gezet.  In het seizoen 2003 / 2004 wordt het feesten geblazen.

 

 

 

 

 

go back

ttcsportline@gmail.com

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2009.

 

.

 

 

eXTReMe Tracker